• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 4
  • 4
  • 4
osteopathie

Ja, alle zorgverzekeraars vergoeden een deel of de gehele behandeling uit het aanvullende pakket. Hiervoor betaald u geen eigen bijdrage. Klik hier voor een overzicht. Voor juiste gegevens kunt u het beste uw polis of verzekeraar raadplegen, omdat per ziektekostenverzekering en per polis andere voorwaarden kunnen gelden. Aangezien wij zijn geregistreerd in het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en wij ook lid zijn van de

Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO), komt u, indien u polis daarin voorziet, in aanmerking voor vergoeding. Uw zorgverzekeraar heeft een lijst waarop de geregistreerde osteopaten vermeld staan.


osteopathie

Nee, er is geen verwijzing noodzakelijk. Maar een nauwe samenwerking met uw huisarts kan wel bijdragen aan een optimale zorg. Alleen wanneer u dat wenst, sturen wij een rapportage aan uw huisarts.